Albiraments de la memòria

Albirar és sorprendre't del que veus, tot seguit fas teu el que veus i et crees un nou concepte, en la teva memòria del vist. Això és el que passa quan veus un Albirament de la memòria