Collage

Imatges que es presten a desenvolupar diferents composicions per nous llenguatges. Buscant un lligam amb la taca de pintura com a element predominant narratiu. Un nou esforç per fer volar la ment.